Van Osch Films

Privacybeleid

Privacy

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens er verzameld worden als u de website gebruikt en waarom. Het privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten van Van Osch Films. Door gebruik te maken van onze websites, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Van Osch Films respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen ons altijd houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Gegevens

Wanneer een bestelling wordt geplaatst vragen wij u persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling goed en snel uit te kunnen. Gegevens die door Van Osch Films gevraagd en bewaard worden zijn naam, adres en e-mailadres. De gegevens zijn altijd in te zien, op te vragen of te wijzigen. Dit kan via e-mail aan: info@vanoschfilms.nl

E-mailadressen worden gebruikt om publiek door middel van een nieuwsbrief regelmatig te informeren over onder andere nieuwe documentaires en nieuwe ontwikkelingen. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven via een e-mail aan info@vanoschfilms.nl of via de link in de nieuwsbrief.

Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Van Osch Films zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of ter beschikking stellen.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw gegevens worden in ons systeem bewaard zolang u prijs stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief. Mocht u willen dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd, dan kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar: info@vanoschfilms.nl

 

Gegevensopslag

Uw gegevens worden opgeslagen op onze eigen, beveiligde servers. Hiervan wordt elke dag een backup gemaakt op een beveiligde server bij een derde partij, de verwerker. Zowel wij als deze derde partij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat alle gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd. Deze derde partij is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

 

Cookies

Onze websites maken geen gebruik van cookies.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring  is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites. Aanpassingen en/of veranderingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.